آرسام نفسم

عاشقانه مادرانه

عنوان ندارد...

گاهی وقت ها فاصله،نبودن،سرآغاز حسی میشود ....حسی ملموس با ابعادی غیر قابل وصف.....

حسی که رخت دلتنگی بر تن دارد و می کوبد ....همه دنیایت .... همه قلبت.....

دلتنگی هم برای خودش عالمی دارد رفیق....

خیلی زود با عکسهای قند عسل بر میگردم

پی نوشت: 

 

[ یکشنبه 1393/05/05 ] [ 3:45 ] [ لیلی ] [ ]


عاشقانه ای آرام.....

 

برای دوست داشتنت قند عسلم دلی دارم به وسعت دریا ....نگاهی آرام به حجم آسمان و صدایی

رساتر از پریشانی بادها....

تو در کنارم می بالی و اوج می گیری و من دستانم با لمس دستانت سرشار از آرامش می شود

زیباترین خاطره هایم این روزها در کنار تو رقم می خورد....

تو و تمامی شیطنت هایت،تمامی شیرین زبانی و حتی اخم هایت....

با حضورت من بهترین مادر دنیا هستم و البته عاشق ترین.....

...

 

...

...

...

...

تولد هستی جون

...

...

...

...

...

...

...

آرسام  و روز معلم....

...

...

...

...

آرسام در کلاس موسیقی

...

...

...

 

پی نوشت 1: هر گاه می خواهی بدانی که چقدر محیوب هستی هرگز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب

نمی آیند ....فقط یک قطره اشک کافیست تا ببینی چه تعداد دست برای پاک کردن اشک های تو می آیند!

پی نوشت 2: توصیه های ایمنی را جدی بگیرید.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ جمعه 1393/03/09 ] [ 19:45 ] [ لیلی ] [ ]