آرسام نفسم

عاشقانه مادرانه

لیلی وار....

شادی یعنی تولدت....تولد خود خودت.... دلم بدجور نوشتن می کشد اینجا را خواهانم لیلی وار... لیلی وار
[ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ ] [ 11:31 ] [ لیلی ] [ ]


عنوان ندارد...

گاهی وقت ها فاصله،نبودن،سرآغاز حسی میشود ....حسی ملموس با ابعادی غیر قابل وصف.....

حسی که رخت دلتنگی بر تن دارد و می کوبد ....همه دنیایت .... همه قلبت.....

دلتنگی هم برای خودش عالمی دارد رفیق....

خیلی زود با عکسهای قند عسل بر میگردم

پی نوشت: 

 

[ یکشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ ] [ 3:45 ] [ لیلی ] [ ]


عاشقانه ای آرام.....

 

برای دوست داشتنت قند عسلم دلی دارم به وسعت دریا ....نگاهی آرام به حجم آسمان و صدایی

رساتر از پریشانی بادها....

تو در کنارم می بالی و اوج می گیری و من دستانم با لمس دستانت سرشار از آرامش می شود

زیباترین خاطره هایم این روزها در کنار تو رقم می خورد....

تو و تمامی شیطنت هایت،تمامی شیرین زبانی و حتی اخم هایت....

با حضورت من بهترین مادر دنیا هستم و البته عاشق ترین.....

...

 

...

...

...

...

تولد هستی جون

...

...

...

...

...

...

...

آرسام  و روز معلم....

...

...

...

...

آرسام در کلاس موسیقی

...

...

...

 

پی نوشت 1: هر گاه می خواهی بدانی که چقدر محیوب هستی هرگز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب

نمی آیند ....فقط یک قطره اشک کافیست تا ببینی چه تعداد دست برای پاک کردن اشک های تو می آیند!

پی نوشت 2: توصیه های ایمنی را جدی بگیرید.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ جمعه ۱۳۹۳/۰۳/۰۹ ] [ 19:45 ] [ لیلی ] [ ]


همه وجودم تو....

و تو یک نفر در من چه ازدحامی به پا کرده ای...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پی نوشت:شاید کوتاه بیام پیشت، ولی کو تا بیام پیشت!!!

 

[ چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ ] [ 4:24 ] [ لیلی ] [ ]